คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รับเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

14 ส.ค. 62 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 9 ผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ 6 นายและประชาชนทั่วไป 3 คน

ซึ่งเข็มรางวัลดังกล่าว ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ในฐานะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสำนึกแห่งการเป็นพลเมืองดีที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ อุทิศกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอด” ของผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมกิจการของสนง.ตำรวจแห่งชาติ

โดยติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจากกลุ่มทรู เพื่อให้บริการ WiFi ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 แห่งและภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนให้เกิดโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ มอบแพ็กเกจพิเศษให้โทรหากันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชั่วโมงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรูและวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่องานด้านบริการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

Cr:Pr True