มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562

หน่วยราชการอำเภอชะอำ ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนตำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้นำคณะนักเรียนจำนวน 50 คน จากโครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์และหญ้าแฝก ณ วัดอ่างหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Cr: มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท