ซีพีเอฟ จัด Feed 3iDay 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานขับเคลื่อนสู่ “องค์กรนวัตกรรม”

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก และ คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ‘Feed 3i Day 2019′ เวทีคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่คิดและพัฒนาโดยบุคลากรในสายธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ขายเวชภัณฑ์สัตว์บก และกลุ่มวิชาการอาหารสัตว์ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิดลดการใช้พลาสติกตามหลักการ 1A3R (1A : Avoidc 3R : Reduce-Reuse-Recycle) และมุ่งสู่ดิจิทัล

ในปีนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับเลือกเพื่อจัดแสดงในงาน 220 จาก 1,800 ผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือก ขณะเดียวกัน การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้รับฟังข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

สำหรับ ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ จะนำไปต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งนำไปส่งประกวดในงาน CPF CEO Awards และมหกรรมบัวบานของเครือซีพีต่อไป นอกจากนี้ ในงานยังมอบรางวัล ISCORE สูงสุด ให้แก่พนักงานที่มีคะแนนสะสมจากการส่งผลงานในรอบปีมากที่สุด เพื่อเป็นกำลังใจและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จ.สระบุรี

Cr:Pr CPF