พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยท่านประธานอาวุโส ประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

14 ตุลาคม 2562 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยมี ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ และคุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือฯ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอาคาร 3 ชั้น มีขนาดพื้นที่รวม 1,750 ตารางเมตร จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพพระราชทาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมนม ซึ่งเน้นการเป็นโรงงานที่ไม่มุ่งเป็นการพาณิชย์ โดยการนำเทคโนโลยีการผลิต และระบบประกันคุณภาพระหว่างการผลิตที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดจากญี่ปุ่นและยุโรป ระบบการผลิตและการบรรจุ ได้มาตรฐานระดับโลก คุณภาพสูง ป้องกันการปนเปื้อนในทุกขั้นตอน มีระบบควบคุมคุณภาพครบวงจร ตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือลูกค้า

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ มีขนาดกำลังการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถผลิตนมได้ 15,000 ลิตรต่อวัน อายุผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้ 10 วัน โดยศูนย์ฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

Pr CPG
เครดิตภาพบางส่วน จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ กรุงเทพธุรกิจ