ซีพีออลล์เปิดรับสมัคร ค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงานเครือซีพี ประจำปี 2563 รับจำนวนจำกัด

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ จัดโครงการค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงานเครือซีพี ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านการวาดการ์ตูน ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดการ์ตูน อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. 2563 หัวข้อสร้างสื่อการ์ตูนรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุระหว่าง 6-12 ปีและวันที่ 22-23 เม.ย. 2563 หัวข้อออกแบบการ์ตูนออนไลน์ อายุระหว่าง 6-12 ปี ณ ห้อง 1111C อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รีบหน่อยที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลการสมัครออนไลน์ได้ที่ 02-071-2909 หรือ 02-071-2902 สามารถสมัครผ่าน QR Code สแกนและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้ง ก่อนส่งใบสมัครออนไลน์