เชิญชวนชาวซีพีร่วมกิจกรรม CP Open House เรียนรู้ดูโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร

ขอเชิญชวนพนักงานพร้อมครอบครัวๆปเยี่ยมชม “โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร” ซีพีเอฟ จ.นครราชสีมาไปเรียนรู้ว่า ไก่ของซีพีสะอาด ปลอดภัย ไร้ฮอร์โมน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ตุลาคม แล้วร่วมเดินทางวันที่31ตุลาคม ด่วนรับจำนวนเพียง 30 ท่าน

สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-858 6897,02-8586243,095-6616264