ตัดสินภาพถ่ายชาวซีพีโครงการ CP Green Photo Contest 2019 ส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายจากเพื่อนพนักงานเครือซีพีภายใต้โครงการ CP Green Photo Contest 2019 เพื่อสางเสริมให้พนักงานในเครือซีพีที่สนใจถ่ายภาพได้แสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะผ่านการนำเสนอภาพถ่ายและให้พนักงานได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานในเครือฯทุกคนสามารถส่งภาพเข้ามาประกวดได้ไม่จำนวนจำกัด ประกอบด้วยหัวข้อ 1.ธรรมชาติของฉัน และ 2.สัตว์แสนรัก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม-12 กันยายน 2562 ผลปรากฏว่ามีเพื่อนพนักงานส่งภาพเข้ามาประกวดรวม 581 ภาพ แบ่งเป็นภาพ”ธรรมชาติของฉัน”จำนวน 348 ภาพและ”สัตว์แสนรัก” จำนวน 233ภาพ

และเมื่อวันที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์ คุณประพาฬพงษ์ มากนวล คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ คุณอุไรรัตน์ อภิวัฒนกุล คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ คุณเกศสุดา มิตรรวมเสรี คุณเรวดี พงศ์ไชยยง คุณรุ่งโรจน์ สุวนันทรัตน์ ร่วมกันพิจารณาตัดสินภาพถ่ายจากเพื่อนพนักงานในเครือซีพีอย่างเข้มข้นและพากันชื่นชมฝีมือเพื่อนพนักงานเครือซีพีถ่ายภาพได้สวยงาม โดยคณะกรรมการจะตัดสินภาพที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1รางวัลเป็นHuawei P30 Lite จำนวน 2 เครื่อง และรองชนะเลิศอันดับ1และ2 เป็นSumsung A10 จำนวน 4 เครื่อง

เพื่อนๆรอลุ้นกันว่าภาพของใครจะได้รับรางวัลบ้างคอยติดตามทางเพจwearecpและทางเว็บไซท์ wearecp.com เร็วๆนี้