CP Roundtable “ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ” คุณเล หยัต ถุ่ย และ คุณชิโนรส เบญจชวกุล 2 ผู้บริหารซีพีเวียดนาม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน CSR ให้ประสบผลสำเร็จควบคู่ไปกับการดูแลสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ กองบรรณาธิการ We are CP จัดกิจกรรม ‘Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งที่ 8 โดย คุณเล หยัต ถุ่ย รองกรรมการผู้จัดอาวุโส และคุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น มาชวนล้อมวงสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานในต่างแดนและการสร้างสรรค์สังคมให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ ให้กับหนุ่มสาวชาวซีพีรุ่นใหม่จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นการปลุกไอเดียและต่อยอดในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ณ True Digital Park สุขุมวิท 101

โดยคุณเล หยัต ถุ่ย ระบุว่า ซีพีเวียดนามได้นำนโยบายบริษัทฯ เรื่อง 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท รวมทั้งแนวคิดของ คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ มาขับเคลื่อนการทำงาน จึงเป็นที่มาของ “กองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต, การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จนเป็นที่ยอมรับของชาวเวียดนาม และรัฐบาลเวียดนามมอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นตรี เพื่อยกย่องบริษัทฯ ทำให้ชาวเวียดนามมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ มีอาชีพและสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมาย

นอกจากนี้ การทำ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบผลสำเร็จ สิ่งสำคัญ ได้แก่
1. ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจัง โดยเริ่มจากภายในบริษัทเป็นหลักเสมอ พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพราะหากเรายังเปลี่ยนแปลงคนในบริษัทของเราไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนสังคมได้อย่างแน่นอน ซึ่งเริ่มจากการมองเห็นปัญหา ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวเวียดนามจากการพบปะพูดคุย ให้ความรู้-ข้อมูลที่ถูกต้องและลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง

2. มีผู้นำที่ดี สนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในทุกๆ เรื่อง เช่น บริจาคโลหิตคนแรก จนเปลี่ยนความเชื่อของชาวเวียดนามเรื่องการให้เลือดเฉพาะคนในครอบครัว เป็นให้แก่ผู้อื่นได้สำเร็จ

3. CP คือ ครอบครัว ต้องรู้จักแบ่งปัน มอบความรักความจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. ต้องเห็นคุณค่าและให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมเล็กและใหญ่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คุณเล หยัต ถุ่ย กล่าวย้ำว่า การทำ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบผลสำเร็จนั้น สิ่งสำคัญคือ ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจัง โดยเริ่มจากภายในบริษัทเป็นหลักเสมอ พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเรายังเปลี่ยนแปลงคนในบริษัทเราไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนสังคมได้อย่างแน่นอน

ทางด้าน คุณชิโนรส เบญจชวกุล เปิดเผยว่า การทำงาน มี 2 สิ่งที่ต้องดูแล คือ 1.พนักงาน 2.ลูกค้า ซึ่งการทำกิจกรรม CSR ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้นั้นต้องมาจากภายในก่อนนั่นคือ “พนักงานที่ดี” เมื่อแนวคิดการทำ CSR เพื่อเพื่อนพนักงานเกิดความยั่งยืนแล้ว จึงเกิดการต่อยอดเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป สิ่งที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง คือ ทางผู้บริหารภายในบริษัทให้โอกาสคนในการมีส่วนร่วมเสมอ ทั้งกิจกรรมเล็กและใหญ่ การไว้ใจพนักงานในการให้ดูแลหรือกำกับการทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าเรื่องเงิน ความคิด แรงกายและแรงใจ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีของผู้บริหารและพนักงานทุกตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันพนักงานภายในซีพีเวียดนามทั้งหมด 23,000 คน ทุกคนเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือสังคม

เพื่อนๆชาวซีพีที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถติดตามชมบันทึกเทปได้ทางเว็บไซท์ wearecp.com