ซีพี-เมจิ ฉลองครบรอบ 30 ปี ผนึกกำลังชาวสระบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.10

คุณแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ คุณณัฐกฤช ศิวะศรี และคุณสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ”30 ปี ซีพี-เมจิ ยิ่งเติบโต ยิ่งแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 โดยมีพนักงาน ซีพี-เมจิ ภาครัฐ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดหนองครก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ได้ขับเคลื่อน 3 กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติให้กับชาวสระบุรีตลอดระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วย ด้านสังคม ให้บริการตรวจสุขภาพและทำฟันฟรี ฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้ทุนการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครงานและแนะนำอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้ทำงานที่มั่นคงใกล้บ้าน ตลอดจนรับปรึกษาทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูกต้นไม้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์กับต้นน้ำ และการสนับสนุนคัดแยกขยะชุมชน