พีไอเอ็ม ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 888/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่6)