รายการแสตมป์เซเว่นฯ ลูกค้ามีส่วนร่วมทำบุญผ่าน 3 โครงการดีๆ

เซเว่น อีเลฟเว่น มอบเงินบริจาคแสตมป์เซเว่นฯ จากลูกค้า เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากการทำบุญผ่านรายการ ‘แสตมป์รักเมืองไทยประจำปี 2561’ จำนวน 2,900,000 บาท แด่พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น เพื่อมอบเงินร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารทรงธรรม (อาคารอเนกประสงค์) ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกเช่นกัน ด้วยการมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารและศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ผ่านรายการ ‘แสตมป์รักเมืองไทยประจำปี 2561’ จำนวน 2,900,000 บาท แด่พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนโท วัดป่าอ่างน้ำเย็น จ.ฉะเชิงเทรา และเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินและบูรณะอาคารศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย

รวมถึงโครงการแสตมป์เซเว่นฯช่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจเด็ก ผ่านรายการ ‘แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น ประจำปี 2561’ จำนวน 2,900,000 บาท โดยมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อช่วยต่อชีวิตผ่าตัดลิ้นหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็ก จากโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง

โครงการที่กล่าวไปข้างต้นนั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากหลายโครงการดี ๆ ที่มาจากการบริจาคผ่านแสตมป์เซเว่นฯ ซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว รวมเงินบริจาคจากของลูกค้าทั่วประเทศกว่า 71 ล้านบาท โดยบริษัทได้นำยอดบริจาคเหล่านั้นไปมอบให้กับโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ดังเจตนารมณ์ของซีพี ออลล์ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์ และ แบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

ที่มา เพจ CPALL