ทรู จับมือ ม.อ. โชว์เคส 5G เพื่อการแพทย์-ซีเคียวริตี้

ผู้สื่อข่าว ‘ประชาชาติธุรกิจ’ รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน True – PSU Showcase ณ ลานหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงานมีการเสวนา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการแพทย์และการรักษาความปลอดภัย

คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปัจจุบัน ในยุคที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ‘ทรู’ พร้อมที่จะเป็นผู้ให้บริการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่ง 5G คือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญมาก โดย 5G ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจ แต่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย และมองว่าองค์กรที่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเอื้ออำนวยในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยก็คือ ‘ทรู’ “

ด้าน นายธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า การมาของเทคโนโลยี 5G นั้น ต้องมีการทดลองทดสอบก่อนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้ รวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยทางไกล เรื่องการรักษาความปลอดภัย ที่จะเปลี่ยนไป เพราะมีเทคโนโลยี 5G เข้ามา ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนา 5G

ในการทดสอบศักยภาพของ 5G นั้น ได้จำลองสถานการณ์เสมือนจริง จากการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีการใช้โดรน 5G บินสำรวจและถ่ายวิดีโอรายงานสดมายังศูนย์ปฎิบัติการแบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกันก็มี Smart Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในรถตามคำแนะนำของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาล พร้อมส่งข้อมูลผู้ประสบภัยขึ้น Health Cloud ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย ของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ในการจัดเสวนาในครั้งนี้นั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนมาพัฒนา 5G เพื่อคนไทยในอนาคต โดยเฉพาะในทางการแพทย์และความมั่นคง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งแพทย์ หน่วยงานความมั่นคง ภาคการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารทรู ด้วย

ชวนชมคลิป https://youtu.be/BI2Zko98ls4

cr : ประชาชาติธุรกิจ