เผยยอดบริจาคโครงการเติมรอยยิ้มไปด้วยกันทะลุกว่า 5 ล้าน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องๆ ปากแหว่งเพดานโหว่

รับข่าวดีรับ “วันเด็ก” ที่ผ่านมา มีผู้ใจบุญทั้งเพื่อนพนักงานซีพี ทรู ลูกค้าทรู ประชาชนทั่วไปร่วมใจบริจาคช่วยโครงการเติมรอยยิ้มไปด้วยกัน โดยมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เครือซีพี ทรู มียอดบริจาคทั้งสิ้น 5,166,972.75 บาท ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562

เงินบริจาคดังกล่าวจะส่งมอบให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มนำไปเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดและรักษาน้องๆ ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งการผ่าตัดรักษาเด็ก 1 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 บาท

Wearecp.com ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะ