ซีพี ออลล์ ร่วม11 องค์กรจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards” 12 มีค.นี้

ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า จากการที่ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่าง 11 องค์กร ภายใต้ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ซึ่งทุกๆ ปีที่ผ่านมาจะมีการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย”

สำหรับในปี2563นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลงานวิจัยที่มีอยู่ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ของไทย ได้มีช่องทางและตลาดในการทดสอบหรือทดลองผลงานนั้นกับผู้บริโภคในตลาดจริง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดความสำเร็จของผลงานไปสู่นวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้จะมีการจัดงานขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สำหรับกำหนดการงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020ในบื้องต้น
09:00 – 09:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:30 – 09:50 น. รับประทานอาหารว่าง
09:50 – 10:00 น. เข้าสู่งานพิธี
10:00 – 10:05 น. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ เลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards”
10:05 – 10:10 น. กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการ โดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน)
10:10 – 10:20 น. กล่าวรายงานสรุปผลการตัดสินรางวัลโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล
10:20 – 10:30 น. ชมวิดีทัศน์แนะนำผลงานและรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2020
10:30 – 11:00 น. พิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ ประธานมอบรางวัล ด้านเศรษฐกิจ โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11:00 – 11:30 น. พิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม ประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
11:30 – 11:40 น. คณะผู้บริหารและผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกัน
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. คณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล
14.00 – 14.10 น. ชมวิดีทัศน์เส้นทางสู่ความสำเร็จการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs ไทย
14:10 – 16:00 น. ฟัง “เทคนิคการนำเสนอโครงการนวัตกรรมให้ได้รางวัล” (Innovation Pitching ) โดย SMEs เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2020
16:00 – 16:15 น. ผู้ร่วมงานร่วมลุ้นรับของรางวัล “สินค้านวัตกรรม” จากผู้ประกอบการ
16:15 – 18:00 น. เยี่ยมชมบูธสินค้านวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ