มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำจังหวัดระนอง เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังภายในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะ ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจำจังหวัดระนอง อาทิ เตียงนอนผู้ป่วย เครื่องวัดความดันโลหิตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมี คุณจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง คุณสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบครุภัณฑ์ พร้อมกันนี้ยังได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนอง ภาพรวมเศรษฐกิจ และพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัด ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง

สำหรับเรือนจำจังหวัดระนอง มีผู้ต้องขังกว่า 1,800 คน โดยปัจจุบันห้องพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยยังขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จนทำให้ไม่สามารถให้บริการเบื้องต้นแก่คนผู้ต้องขังภายในเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเรือนจำได้ในอีกระดับหนึ่ง

ในโอกาสนี้ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ พร้อมคณะ และชาวบ้านบนเกาะพยาม จังหวัดระนอง ยังได้ร่วมกันสร้างบ้านปลา ภายใต้โครงการบ้านปลาของ SCG เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ใต้ท้องทะเล และเป็นแหล่งประมงเชิงอนุรักษ์สำหรับประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้สนับสนุนป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ ภายในพระราชวังรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา CP E News