เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ มอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 สนันสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) คุณเทพนคร เบี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านโครงการพิเศษ คุณรณรงค์ รามสูต ผู้ชำนาญการอาวุโส งานราชการ งานกฎหมาย และโครงการข้าวครบวงจร และ คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาส เข้ามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายธนธัญ ราชตัน ชั้นปีที่ 2 และ นางสาวธิดารัตน์ ขะจำปี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบทุน

โดย : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้