ชาวโรงงานข้าวนครหลวงบริษัท ข้าว ซี.พี. ลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) ร่วมกับ นายอำเภอนครหลวง นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ และเหล่ากิ่งกาชาดและเเม่บ้านมหาดไทยอำเภอนครหลวง ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวตประจำวัน อีกทั้งยังร่วมให้กำลังใจ และสร้างร้อยยิ้มกับผู้สูงอายุและทีมงานอีกด้วย

cr:OURSPIRITS