ซีพีออลล์ทำหนังระลึกถึงคุณครูเนื่องในวันครูประจำปี 2563 นำเสนอเรื่องราวครูเจี๊ยบครูผู้เสียสละ

เป็นประจำปีของทุกปีเมื่อวันครูมาถึง ซีพีออลล์ได้จัดทำหนังสั้นเพื่อเป็นการชวนให้ผู้คนในสังคมตระหนักและเห็นถึงบทบาท ความเสียสละของคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรมให้กับเด็กๆเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ซึ่งหนังสั้นเชิดชูพระคุณครูแต่ละปีที่ซีพีออลล์ผลิตจะได้รับคำชื่นชมและมีการแบ่งปันกันในวงกว้าง

เช่นเดียวกับวันครูประจำปี 2563 ซีพีออลล์ได้ทำหนังสั้นนำเสนอเรื่องราวของ ครูเจี๊ยบ นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าครู ไม่ใช่มีหน้าที่สอนหนังสือไปวันๆ แต่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ครู ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นจิตสำนึกของความเป็นผู้ให้โดยแท้จริง ขอกราบหัวใจคุณครูทุกท่านในความเสียสละด้วยความระลึกถึง

พร้อมกันนั้นซีพีออลล์ยังชวนคนไทยดูจบแล้วช่วยกันแชร์ ให้ทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณครูผู้เสียสละโดยทุก 1 แชร์ = 1 บาทเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยงภัย