กลุ่มทรูทำหนังสั้นสื่อแรงบันดาลใจ จนได้รับ Dow Jones Sustainability Indices 3 ปีซ้อน

กลุ่มทรูชวนชม “รั้ว” ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่ทรูนำมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่ทรูมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้าใจและคืนสมดุลให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน อาทิ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทเออร์ลี่ วอนนิ่งเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เครื่องวัดระดับน้ำ ”บัวลอย” ช่วยเตือนภัยน้ำท่วม คลังความรู้ทรูปลูกปัญญา แอพพลิเคชั่น Wegrow ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ แอพพลิเคชั่นช่วยการสื่อสารของบุคคลออทิสติก ทำให้ทรูได้รับเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 3 ปีซ้อน ในปี 2017-2019 และเป็นอันดับ 1 ในหมวดโทรคมนาคมโลก 2 ปีซ้อน ในปี 2018-2019