โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมอบรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน CPF / ซีพีอินเตอร์เทรด / Makro

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้แก่ คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ ในฐานะนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการ และช่วยพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศไทยได้อย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปี 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตอกย้ำความเป็นองค์กรไทยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีการตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

นอกจากซีพีเอฟแล้ว ซี.พี.อินเตอร์เทรด กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ ยังได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” และรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563 เช่นกัน และยังได้รับ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ส่วน สยามแม็คโคร ก็ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”เช่นกัน

คุณสุขสันต์ เปิดเผยว่า “การได้รับทั้งรางวัลองค์กรตอบแทนคุณแผ่นดิน และ รางวัลบุคคลตัวอย่างในวันนี้ เป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่ง องค์กรซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ นั่นคือทุกสิ่งที่ทำต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ รางวัลในครั้งนี้จึงตอกย้ำปรัชญาธุรกิจ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเราอีกครั้ง”

ด้านคุณวิทยาผู้บริหารตัวแทนจากซี.พี.อินเตอร์เทรด กล่าวว่า “บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ด้วยปณิธานการทำงานขององค์กร คือ การสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมข้าวไทย ทำให้ชาวนาไทย มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เราจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค มีการทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อทำให้แบรนด์ข้าวไทยไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกได้ อีกทั้งเรายังใส่ใจให้บริการ

โดยมีหน่วยงานบริหารความพึงพอใจ คอยดูแลลูกค้า ไม่เพียงแต่การพัฒนาสินค้า และบริการที่ดี เรายังต้องพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สามารถบริหารงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรายังมีหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของสังคม ถือเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม ภายใต้หลักดำเนินงานบนคุณธรรม จริยธรรม ของบริษัทฯ และนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติมาโดยตลอด และทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคลากรและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ

Cr:Pr CPF/Our Spirits