เจียไต๋ มอบทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประจำปี 2562 ให้นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ยเคมี บริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 55 ทุน โดยมี ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติรับมอบกองทุนนี้พร้อมกับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2555 โดยมี ดร. มนู เจียรวนนท์ อดีตประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรเพื่อยกระดับวงการเกษตรกรรมของไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Cr:ChiaTai