ประธานอาวุโสธนินท์เปิดสถาบันผู้นำเครือฯต้อนรับคณะอบรมจากหลักสูตร TEPCIAN ม.หอการค้าไทยเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ความสำเร็จการทำธุรกิจของซีพีในจีน พร้อมจุดประกายความคิด เปิดมุมมองผู้นำรุ่นใหม่ยุค 4.0 ให้เถ้าแก่น้อยเครือซีพี FLP รุ่น7

22 ก.พ. 2563 ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมคณะผู้บริหารเครือฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน TEPCIAN รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการและประธานหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคม กว่า 100 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา

ในการนี้ ท่านประธานอาวุโสได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Shift and Share แบ่งปันความสำเร็จการทำธุรกิจในจีน : กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์” ให้แก่คณะผู้เข้าอบรมฯ เพื่อถ่ายทอดและให้มุมมองแนวคิดการทำธุรกิจในจีน โดยกล่าวแนะนำนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศจีนยุคนี้ว่า แตกต่างจากกรณีซีพีเข้าไปทำธุรกิจในจีนเมื่อ 40 ปีก่อน ซึ่งซีพีเข้าไปลงทุนเป็นรายแรก เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่จีนกำลังเปิดประเทศ ถือเป็นโอกาสที่ดี อีกทั้งตลาดมี Demand สูงเพราะต้องการพัฒนาและเร่งการเติบโต แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่จะใช้เพียงเงินทุนแล้วคิดว่าจะสำเร็จได้ เพราะจีนวันนี้มีเงินมหาศาลและการเข้าไปทำธุรกิจต้องสู้กับคนเก่งทั่วโลกที่เข้ามาแข่งลงทุนในจีน และยังมีนักลงทุน นักธุรกิจชาวจีนที่แข็งแกร่งอีก รวมถึงรัฐวิสาหกิจจีนที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ อีก

อย่างไรก็ตามแม้เต็มไปด้วยการแข่งขันแต่ก็มีโอกาสมาก เพราะวันนี้จีนคือตลาดใหญ่ โอกาสที่นักธุรกิจไทยที่อยากไปลงทุนในจีน ช่วงนี้เป็นช่วงดีที่สุดอีกครั้ง เพราะในวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากปัจจุบันจีนกำลังเผชิญกับสงครามการค้า อาจมีหลายธุรกิจที่ต้องการถอนกิจการ เป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปรับช่วงและพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลจีน อาจมีการผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ

หลังจากนั้น ท่านประธานอาวุโสธนินท์ ได้ร่วมให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ยุค 4.0 ให้กับหลักสูตร CP Future Leaders Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 7 ที่เพิ่งเริ่มเปิดหลักสูตรไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรุ่นใหม่ของเครือฯจำนวน 434 คน จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจของเครือฯทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เข้าร่วมรับฟังและให้ความสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ท่านประธานอาวุโสฯ ได้แชร์มุมมองแนวคิดความเป็นผู้นำ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะทำธุรกิจจะต้องมีระบบคิดแบบเถ้าแก่ ซึ่งกลุ่มเถ้าแก่น้อยเปรียบเสมือนกลุ่มสตาร์ทอัพในยุค 4.0 ท่านได้เน้นย้ำว่า เถ้าแก่ไม่ได้แค่เป็นลูกวัวไม่กลัวเสือ แต่การเป็นเถ้าแก่คือต้องเป็นคนที่ลงมือทำได้ทุกอย่าง พร้อมเรียนรู้และต้องลงมือทำจริง สามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ ผู้นำที่ดีต้องรู้จักให้ ยอมเสียสละ ซื่อสัตย์และให้อภัย โดยได้เน้นย้ำให้กลุ่มเถ้าแก่น้อยยึด 6 ค่านิยมองค์ของเครือฯเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเติมเต็มความรู้ปลูกฝังให้เถ้าแก่น้อยก้าวสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของเครือในอนาคต

Cr:Pr CPG