ใครมีลูกหลานฝากบอก “พีไอเอ็ม” มอบทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีในทุกภูมิภาค

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือพีไอเอ็ม ตระหนักและห่วงใยการศึกษาของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

พีไอเอ็มจึงมุ่งมั่นเดินหน้า มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างเยาวชนไทยทุกสถานการณ์ เพื่อขยายโอกาสการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของน้องๆทั่วประเทศ โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกภูมิภาค สามารถเลือกสมัครเรียนได้ทุกคณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และหลักสูตรนานาชาติ International Modern Trade Business Management Program

ในภาวะวิกฤตินี้พีไอเอ็มจึงขอส่งความห่วงใยให้เยาวชนทุกคน ด้วยการสนับสนุนและสานต่อทุกโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยมีที่เรียน! น้องๆสามารถสมัครเรียนจากที่บ้าน เพื่อความสะดวกปลอดภัย โดยโทรติดต่อพี่แนะแนวได้ทุกภูมิภาค พร้อมฟังผลรับทุนการศึกษาหรือติดตามรายละเอียดข้อมูล

คลิกที่ https://www.pim.ac.th/pim/archives/7101
หรือ Line:@pim.line