ซีพีออลล์/ซีพีเอฟติด 6 บริษัทรายได้สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ ไตรมาสแรก/63ท่ามกลางวิกฤติ COVID – 19


จบไปแล้วสำหรับการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระทบกับผลการดำเนินงานของหลายธุรกิจเป็นอย่างหนัก และเมื่อสิ้นสุดการรายงาน ครั้งนี้ WEALTHY THAI จึงรวบรวมบริษัทที่มีรายได้สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 อันดับแรก (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับทราบกัน

โดย TOP 6 ของ บริษัทที่มีรายได้สูงสุด ยังคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ อย่าง PTT ที่มีรายได้สูงถึง 4.97 แสนล้านบาท แต่สิ่งที่น่าสังเกตในรอบนี้ แม้ว่า PTT จะมีรายได้ที่สูงที่สุด แต่กลับมีผลงานในไตรมาสที่ 1 ขาดทุน 1,554 ล้านบาท

อันดับที่ 2 CPALL มีรายได้ 1.45 แสนล้านบาท

อันดับที่ 3 CPF มีรายได้ 1.42 แสนล้านบาท

อันดับที่ 4 SCC มีรายได้ 1.09 แสนล้านบาท

อันดับที่ 5 PTTGC มีรายได้ 9.55 หมื่นล้านบาท

อับดับที่ 6 IVL มีรายได้ 9.48 หมื่นล้านบาท

ที่มา:wealthythai.com