‘ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน’ ขอบคุณโครงการ “ซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” เข้าช่วยเหลือแจกอาหารในยามวิกฤต

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งนำโดย คุณมนุช มณิปันติ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บรรณาธิการบริหารเว็บไซท์ wearecp.com) และ คุณอุไรรัตน์ อภิวัฒนกุล นำทีมสื่อสารภายในองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณขวัญชนก แต่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กร คุณชลธิชา ถวิลหวล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

คุณฉันทนา สนานคุณ จากมูลนิธิพุทธรักษา คุณสมบุญ แดงอร่าม ที่ปรึกษา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย คุณ สุมาลี ลายลวด และคุณภัชรี ลายลวด ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมเพื่อนพนักงานชาวซีพี ร่วมกันแจกอาหารมื้อเย็นแก่ชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมในวันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

บริษัท ซีพี แรม จำกัด สนับสนุนข้าวกล่อง (เมนูไก่ผัดกระเทียมและคั่วกลิ้งหมู) พร้อมน้ำดื่ม ขนมปัง และซาลาเปา บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด สนับสนุนข้าวตราฉัตร บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันในครั้งนี้

คุณสุมิตา วุฒิวารี ประธานชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน แสดงความขอบคุณ โดยกล่าวว่า “ชุมชนของเรามีกว่า 600 หลังคาเรือน ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างน้อย ต้องขอบคุณซีพีมากๆ ค่ะ ที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ”

คุณ สุมาลี ลายลวด และคุณภัชรี ลายลวด ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ติดตามกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม “ซีพี แบ่งกัน ปันอิ่ม” จะไปแจกอาหารที่ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น.