เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ COVER ALL และบริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all จำนวน 2,000 ชุด เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมบริจาคแว่นตานิรภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และรศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
chulalongkornhospital.go.th/มอบแว่นตา
chulalongkornhospital.go.th/มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ