ทัศนคติผู้บริโภคชาวอเมริกันกลุ่ม Millennials

กันยายน 2562
YouGov ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคชาวอเมริกันกลุ่ม Millennials (อายุ 22-37 ปี) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จำนวน 1,006 คน เกี่ยวกับปัจจัยการเลือกซื้ออาหาร
(ดูรายละเอียดที่ today.yougov.com)

ผลการสำรวจที่น่าสนใจ มีดังนี้
• 51% มีการซื้ออาหารอินทรีย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 5 ปีก่อน
• 69% จะอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร
• 63% จะกังวลถึงสารปรุงแต่งในอาหาร
• 58% จะกังวลถึงการใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโตและการใช้ยาปฎิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและนม
• 80% ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของอาหาร
• 73% ให้ความสำคัญต่อความสดวกสบายในการซื้ออาหาร
• 65% ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสในที่มาของอาหาร
• 50% จะมองหาอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์และพลาสติกน้อยลง
• 68% ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้น
• 65% จะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจาก Brand ที่มีการดำเนินการจัดหาอาหารอย่างรับผิดชอบ

——————————————-