PIM ช่วยเหลือนศ.กักตัว ไม่กักน้ำใจ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นักศึกษา PIM ทยอยรับ ‘ถุงน้ำใจ PIM’ ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโดย กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับ ชมรม PIM ฅนใจอาสา เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 โดยนักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามหลัก Social Distancing สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณบริษัทและองค์กรพันธมิตรต่างๆ ของพีไอเอ็มที่สนับสนุนของอุปโภคบริโภคให้กับนักศึกษาในครั้งนี้อีกครั้ง

Cr:Panyapiwat Institute of Management