ฝากบอกต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิดรับสมัครตรง เรียนต่อปริญญาตรี ปี 63

สมัครเรียนเเละสัมภาษณ์ทางออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สมัครเรียนได้ พิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย สายศิลป์ พีไอเอ็มขอเป็นไกด์ แนะนำทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับสาขาวิชาน่าเรียน ให้คำปรึกษาแนวทางคณะที่จะเรียนและอาชีพ สายงานยอดฮิตที่สำคัญได้งานสูง! ในอนาคต ให้ชาวเด็กศิลป์เพื่อวางแผนอนาคตไปพร้อมกับเรา แพลนสไตล์การเรียนที่ใช่และเหมาะกับคุณ ในเส้นทางหลากหลายคณะ อาทิ หลักสูตรให้สำหรับคนชอบภาษา ในคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษทางธุรกิจ, คณะศึกษาศาสตร์ มี 2 สาขา คือ การสอนภาษาจีนและการสอนภาษาอังกฤษคณะวิทยาการจัดการ,คณะนิเทศศาสตร์,คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง วางแผนอนาคตไปพร้อมกับเรา เตรียม GPAX และแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่สนใจในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตรวจสอบทุนการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกแผนสายการเรียนเข้าเรียนปริญญาตรีแล้ววันนี้!

สมัครหรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/pimfanpage/ หรือ www.pim.ac.th

โทร.02-855-0360

Cr:Pr PIM