เครือซีพีชวนผู้นำซีพีรุ่นใหม่สนใจสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมประชุม The One Young World Summit 2019

เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานคนหนุ่มสาวในเครือฯร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในโครงการ The One Young World Summit 2019 ค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคม” การรวมตัวของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีผู้นำรุ่นใหม่ที่เคยร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 6,000 คน จาก 196 ประเทศทั่วโลก

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 แล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางความคิด มีความรู้และมีความสามารถเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เพื่อนพนักงานเครือฯสนใจตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมาสมัครกัน

1.เป็นพนักงานเครือซีพีและกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อายุระหว่าง 18-30 ปี

2.มีความมุ่งมั่นและประสบการณ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

3.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

สมัครได้แล้วที่ HR ของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.oneyoungworld.com/thai-young-leaders