พลังเล็กๆ … สู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน

โดย ดร.นลินรัตน์ มาสมบูรณ์ (ดร.แอน) Sr. Consultant ด้านพัฒนาความยั่งยืน และตรวจสอบธรรมาภิบาล
สำนักงานบริหาร ความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (SGC)

ด้วยความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องโลกร้อน มาตั้งแต่สมัยเรียนสาขาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทั่ง ได้ทุนเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ไต้หวัน เมื่อได้รับโอกาสชักชวนให้เข้ามาร่วมงานด้านสิ่งแวดล้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงไม่รีรอที่จะตอบตกลง และก็อยู่ยาวเรื่อยมาจนถึงวันนี้ราว 7 ปีแล้ว

มีความสุขกับงานค่ะ ด้วยความที่เครือฯ เราใหญ่มากก็จะมีอะไรใหม่ๆ มาท้าทายตลอด กระทั่งเครือฯ ต้องการวางกลยุทธ์เพื่อทำเรื่อง ความยั่งยืนองค์กร ก็ได้เริ่มเข้ามาทำในส่วน ของความยั่งยืน ในส่วนของสำนักใหญ่ที่เรา เรียกกันว่า SGC จะมีด้านย่อยๆ อีก 11 ด้าน โดยทีมของแอนเป็นด้านเล็กๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับ เรื่องความยั่งยืนและธรรมาภิบาล ตรวจสอบ ธรรมาภิบาลของเครือฯซึ่งด้านนี้ก็ยังมีทีมย่อย อีก แอนอยู่ในส่วนงานที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืนเป็นหลัก

หน่วยงานของเราเหมือนเป็นตัวกลางที่คอย ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จะทำให้มัน ยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งก่อนที่จะเริ่มเรื่องความ ยั่งยืนนั้น เราก็เน้นทำเรื่อง Climate Change ภายในองค์กร เราก็พยายามไปกระตุ้น แต่ละหน่วยงานว่าควรจะต้องสนใจในเรื่อง Climate Change ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง น้ำ ไปช่วยการทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ทั้งส่วน ขององค์กรและผลิตภัณฑ์รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษา ในการเขียนรายงาน CDP(Carbon Disclosure Project) และ DJSI (Dow Jones SustainabilityIndexes) พร้อมกับมีเครื่องมือเข้ามา ช่วยโดยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร หรือแต่ละผลิตภัณฑ์ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือน กระจกไปเท่าไร ผลิตภัณฑ์แรกที่ทางทีมเรา ทำให้น่าจะเป็นซาลาเปา มาถึงปัจจุบันจำนวน ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากของทั้งเครือฯ มีเป็นหลักร้อยแล้ว

“ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันได้ โลกนี้ดีขึ้นได้แน่ ๆ”
ทีมสำนักงานบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ (SGC) มีบทบาทในการเป็นตัวแทนสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รวมถึงการ ประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

ล่าสุดยังมีผลงานสำคัญด้านความยั่งยืน ปรากฏสู่สายตาคนในองค์กรและภายนอกใน รูปแบบของรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประเทศไทย) ถือเป็น SDReport อย่างเป็นทางการเล่มแรกของเครือฯ ทางหน่วยงานเรารับหน้าที่เป็นฝ่ายเก็บ ข้อมูล รวบรวมผลการทำงานด้านความยั่งยืน ทั้งเครือฯจากทุกหน่วยธุรกิจของเครือฯ ที่อยู่ ในประเทศไทยถือเป็นงานที่ท้าทายมากและ ก็คงจะยิ่งท้าทายมากไปเรื่อยๆ เนื่องจากเรามี เป้าหมายขยายการเก็บข้อมูลไปยังเครือซีพี ทั่วโลกภายในปี 2020 เพราะในปี 2021 ซีพี จะครบ 100 ปีถ้าทำตามเป้าได้สำเร็จใน โอกาส 100 ปีองค์กรเราก็สามารถประกาศ ได้ว่าเราได้ทำตามเป้าความยั่งยืน 12 ประการ ครบถ้วน ส่วนอนาคตก็คาดหวังว่าซัพพลายเชนของเราซึ่งมีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นทั่วประเทศ ทั่วโลกก็จะมีความเข้าใจเรื่องเดียวกัน ถ้าทุกคน คิดเหมือนกันได้การจะได้เห็นโลกนี้ดีขึ้น มันเป็นไปได้แน่ๆ

สิ่งที่แอนได้เรียนรู้จากการทำงานตรงนี้คือ ความหลากหลายของทั้งองค์กรและความ เข้าใจของคนทำงาน ทำให้เราเองก็ต้องเรียนรู้ ตลอดเวลา ขณะที่ ส่วนตัวเองก็เป็นคน ที่พยายามประหยัดพลังงานเท่าที่ทำได้อยู่แล้ว มาทำงานด้วยรถไฟฟ้าทุกวัน พยายามใช้บันได ขึ้นลง เปิดพัดลม ทำอะไรได้ก็ทำเท่าที่เป็น ความสบายใจของเรา

ที่มา CP E-NEWS