CP วางแผนร่วม สจล.ใช้ AI ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อประชาชน

ความคืบหน้าการสร้างโรงงานหน้ากาก หลังจาก ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ประกาศลงทุน 100 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ‘แจกฟรี’ และโรงงานหน้ากากเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนั้น ผู้สื่อข่าวทีเอ็นเอ็นช่อง 16 ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับ คุณศักดิ์ชัย บัวมูล SVP CPF ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิต ในฐานะหัวหน้าสายงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบกระบวนการผลิตโรงงานซีพีผลิตหน้ากากฟรีเพื่อคนไทย ยึดหลักเร็วและต้องมีคุณภาพ ทำให้ต้องมาศึกษาและดูงานระบบมาตรวจคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ผลิตหน้ากากอนามัย ให้ได้มาตรฐานก่อนส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

Cr: TNN ช่อง16