ทรูขอเชิญชวนชาวซีพีร่วมชาวไทยแสดงพลังรักษ์โลก ลดใช้พลังงาน บรรเทาปัญหาโลกร้อน เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา

โดยพร้อมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30–21.30 น.