🎥 มาเรียนรู้ ป้องกัน และรับมือกับไวรัส COVID-19 9 เม.ย.นี้ ที่ True x Zyte HD (118,340) เวลา 17.30 น. 😷

คุณคิดว่าคุณรู้จัก Covid-19 ดีพอหรือยัง? ตามมาเจาะลึกไวรัสมหันตภัยนี้กับผู้เชี่ยวชาญที่เผยวิธีป้องกันตัวเองอย่างละเอียด รวมไปถึง วิธีสังเกตอาการ การป้องกัน และการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนี้ไปในวงกว้าง

รับชม 9 เม.ย. นี้ เวลา 17.30 น. รีรัน 10 เม.ย. เวลา 07.30 น. ทาง True X-Zyte HD (118, 340)