กลุ่มทรูส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

กลุ่มทรู โดย คุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไปเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมพนักงาน ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

กลุ่มทรูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการควบคุมป้องกัน พร้อมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ COVOD-19 เพื่อพาประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

Cr:Pr True