มรรค 8 ธรรมในชีวิตและงาน แบ่งปันโดย ‘ซีอีโอ -ศุภชัย เจียรวนนท์’

ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า อริยมรรคมีองค์ 8 หรือ อัษฎางคิกมรรคนี้ เป็นทางสายกลาง คือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น[1] ซึ่ง คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์​ ได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้และส่งเสริมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงชีวิตประจำวันอยู่เสมอ วันนี้ We are CP ขอนำแนวคิดจากคุณศุภชัยมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อน ๆ ชาวซีพีรับปีใหม่ 2565 นี้

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด ‘มรรคมีองค์ 8’ ในงานสัมมนาวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อ 18 มกราคม 2564 ไว้ว่า พฤติกรรมที่จะนำไปสู่มรรค หรือผลสำเร็จ พระพุทธเจ้าได้แจกแจงไว้ทั้งหมด 8 พฤติกรรม ซึ่งนำมาใช้ได้จริง

พฤติกรรมที่ 1 ไม่ใช่แค่ความคิด หลายคนเข้าใจผิด คือ เห็นชอบ (Right View) หมายถึง การมีมุมมองที่ถูกต้อง ใช้ทั้งการประกอบธุรกิจ ใช้ทั้งการดำเนินชีวิต มีมุมมองที่ถูกต้อง คือ เราเห็นว่า เรามาสร้างประโยชน์ส่วนรวม ความสำเร็จที่เราได้มา ไม่จีรังยั่งยืน ต้องสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับความสำเร็จดีใจได้วันเดียว

เมื่อมีมุมมองที่ถูกต้อง จึงมีความคิดที่ถูกต้อง คิดชอบ (Right Intention) ถ้ามุมมองผิด ความคิดก็เพี้ยนหมด ต่อไปคือ พูดชอบ (Right Speech) วาจาเราทำร้ายคนก็ได้ ให้กำลังใจคนก็ได้ พูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูด พูดแล้วหักหารน้ำใจโดยไร้ประโยชน์ ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ใหม่ได้ ยิ่งทำให้การทำงานแย่ลง ก็อย่าพูด ถ้าเป็นประโยชน์ต้องพูด ถ้า Culture แบบฝรั่ง เขาบอกว่า พูดตรง ๆ เลย  ถ้าพูดแล้วมีประโยชน์ ต้องพูด ตรง ๆ ไม่ต้องเกรงใจกัน พูดถูกต้อง พูดในสิ่งที่เป็นความจริง

แล้วจึงทำชอบ (Right Action) ลงมือทำ ไล่มาเลย แต่ต้องเริ่มมาจากมีมุมมองที่ถูกต้อง อย่างเราบอกว่า ผนึกกำลัง เรามีมุมมองนี้หรือยัง ถ้าไม่มีมุมมองนี้ ที่เหลือแทนที่จะได้ 100 อาจจะเหลือ 2 หรือ 3 นี่คือมุมมองว่า เราเห็นประโยชน์มั้ยว่า แก่เครือฯ และส่วนรวม เห็นมั้ยว่า ชนะร่วมกัน หาวิธีทำได้อย่างไร

อยู่ชอบ (Right Livelihood) ดำเนินอาชีพชอบ ทำสัมมาอาชีพชอบ อยู่แล้วสร้างประโยชน์ ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น อยู่ชอบสร้างประโยชน์ ไม่ได้อยู่เฉย ๆ แล้วก็เอาเปรียบคนอื่น ให้คนอื่นทำงาน 200% แล้วเราทำงาน 10% นี่คืออยู่ชอบ

เพียรชอบ (Right Effort) ละความไม่ดี เพิ่มพูนความดี ไม่ย่อท้อ ถ้ารู้ว่าถูกต้องทำ ล้มก็เรียนรู้ เพียรจนกระทั่งถึงจุดเป้าหมาย ต่อมา สมาธิชอบ (Right Concentration) คือ มีศีล ที่เป็นฐานของสมาธิ สามารถ Concentrate ได้ดี พูดง่าย ๆ คือ โฟกัสกับสิ่งที่ทำได้

ข้อสุดท้าย ปัจจุบันชอบ (Right Concentration) หรือ ปัญญาชอบ ถ้าเราใช้ในทางโลก ก็มีปัญญาในการแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรม ถ้าใช้ในทางพุทธ เราก็มีปัญญาพอที่จะละกิเลส เห็นสิ่งที่หมุนเวียนไปมา หมายความว่า เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับอดีต และไม่ทำให้อนาคตที่ยังไม่เกิดมา ทำให้เราท้อถอย เพราะส่วนใหญ่คนเรามักจะวาดภาพความกลัวไว้ก่อน

ซึ่งข้อนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เคยกล่าวไว้ว่า ‘ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว’ หมายความว่า เราอย่ามองอดีต อย่ากลัวอนาคต เราทำปัจจุบันด้วยความไม่ประมาท ในยามที่แย่ที่สุด เราคิดถึงทางสว่าง ในยามที่สว่างสดใส เราคิดว่าจะจัดการกับความมืดมนได้อย่างไร

[1] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เรื่อง มรรคมีองค์แปด