เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู ทำให้คนมีคุณค่าในตนเอง มีความสุขใจ เป็นกฎของความจริง และต้องตอบแทนด้วยการลงมือกระทำ โดยไม่รอช้าและทำเต็มกำลังความสามารถ”
‘ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล’ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…
💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์
👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

#ซีพีร้อยเรียงความดี
#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู