ส่งท้าย ‘ครัวปันอิ่ม’ ปันความอร่อย ช่วยชาวพระนคร

CP-CPF ผนึกกำลัง วัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร และกองทัพบก ส่งท้ายโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทานและหน้ากากอนามัย ให้แก่ชาวพระนคร รวม 20 ชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด หลังดำเนินโครงการฯ มามากกว่า 2 เดือน