เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อแจกจ่ายประชาชนเสริมภูมิคุ้มกัน

ซีพี ร้อยเรียงความดี ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามเจตนารมณ์ของ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วมสนับสนุนการแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุเมธ  ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร เป็นผู้แทนส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40,000 กระปุก หรือ 3 ล้านแคปซูล โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค

เครือซีพี ยึดมั่นในหลักปรัชญาสามประโยชน์ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นลำดับแรก พร้อมนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจช่วยเหลือประเทศโดยเฉพาะในยามวิกฤต สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ได้ดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ  Andrographolide ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา รวมถึงมีการฉายรังสีแกมมาทุกแคปซูล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุเก็บได้ยาวนานขึ้น และคงคุณภาพของยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนคนไทย