กิจกรรมซีพี

ความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คิกออฟฟอรั่ม “THE NEW CHAPTER for Sustainability ก้าวต่อไป… เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เร่งขับเคลื่อน 5 โครงการ ได้แก่ นำองค์กรสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ องค์กรลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ พัฒนาสินค้าและบริการด้านความยั่งยืน สร้างคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนความยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อนำองค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน 2030 และติดท็อป 20 การจัดอันดับโลกด้านความยั่งยืน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – ผู้บริหารระดับสูงด้านความยั […]

1 2 3 28