มนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้ว ดังนั้น อะไรก็เป็นไปได้ ขอแค่ตั้ง mindset ว่าเราทำได้ และอยู่ที่ว่าเราคิดจะทำไหม?

ชวนชาวซีพีรับชมมุมมองด้าน Climate Change เปลี่ยนแปลงวันนี้เพื่อโลก โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์

คลิ๊กเพื่อรับชมวีดีโอ: https://l.sustainablelife.co/v1