ซีพี ออลล์ ต้อนรับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว เยี่ยมชมร้านเซเว่นฯ และ PIM เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

ซีพี ออลล์ เปิดบ้านต้อนรับคณะกรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว อย่างอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณอนิษฐา ธนมิตต์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้าน International SBP & Location Managing คุณธาตรี จิรบรรจงจิต ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส Convenience Stores (Laos) หน่วยงาน International บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุน CP ALL Scholarship for Laos

โดยการดูงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นระหว่างไทย – ลาว โดยทาง ซีพี ออลล์ ได้เปิดบ้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการดำเนิน และบริหารจัดการของร้านเซเว่นฯ สาขา THE TARA และ สาขา ธาราสแควร์ โดยมีคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) ร่วมต้อนรับ หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงานรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education (WBE) หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยบรรยากาศการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น และอุ่นใจในบ้าน ซีพี ออลล์

ที่มา คน ซีพี ออลล์