ซีพีเอฟกำลังเปิดรับสมัครผู้ทีมีประสบการณ์ 0-2 ปี ในหลายสาขาวิชา เข้าร่วมงานในตำแหน่ง “Management Trainee”

ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/cpf-flp20

หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.63