ผู้บริหารซีพีมองอนาคตความร่วมมือไทย-จีนผ่านมิติการลงทุนชี้แนะผู้ประกอบการใหม่ปรับตัว มองจีนเป็นโอกาส ปรับนวัตกรรมทางความคิด ก้าวสู่ความสำเร็จ

วันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนาเรื่อง “44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน : โลกผันแปรแต่มิตรภาพยั่งยืน” โดยมี คุณหยาง หยาง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ”มองอนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน และความคาดหวังต่อบทบาทของสื่อจีนและไทย”

ในการนี้ คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีอภิปรายเรื่อง “เศรษฐกิจไทย-จีน 44 ปีแห่งการเติบโต” พร้อมด้วย คุณจักรินทร์ โกมลศิริ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และพลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก

คุณประเสริฐศักดิ์กล่าวว่า เครือฯในฐานะผู้บุกเบิกตลาดจีนกว่า 30 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ว่า สิ่งที่เครือฯทุ่มเท ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อประเทศ เพื่อคนท้องถิ่น และเพื่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มองทิศทางการเติบโตของจีนเป็นโอกาสที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในอนาคต ถ้ากลัวหรือไม่กล้า โอกาสก็จะหายไป ทั้งนี้ คนไทยต้องวิ่งเข้าหาตลาด อย่ารอให้คนจีนวิ่งเข้าหาเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องมีนวัตกรรมทางความคิดใหม่ อย่าคิดแต่รูปแบบเดิม และต้องประเมินศักยภาพตัวเองให้พร้อมที่จะลงทุนด้วย

Cr:Pr CPG