ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” ตอกย้ำแนวคิด ‘for all well-being’ มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ภาคเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” นำเทคโนโลยีฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คนเมือง มุ่งมั่นช่วยลดปัญหาฝุ่นพิษ ตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด ‘for all well-being’ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก

เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่าน คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พร้อมด้วย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center–RISC) และหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ คุณไกรพิชิต เมืองวงษ์ ผู้บริหาร บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) และประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) ร่วมเปิดตัว “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศสสำหรับคนเมือง

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า MQDC ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยกลยุทธ์ ‘for all well-being’ โดยได้เปิดตัวหอฟอกอากาศ ‘ฟ้าใส’ ที่ใช้เทคโนโลยีฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ซึ่งนับเป็นเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและใส่ใจปัญหาคุณภาพอากาศ โดยไม่เพียงแต่ลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ แต่ยังเป็นการคิดเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนในระดับเมือง สื่อถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมุ่งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก สร้างความสุขอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC กล่าวว่า เครื่องฟอกอากาศ “ฟ้าใส” เกิดจากแนวคิดในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ของประเทศ ในฐานะผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ RISC จึงได้ร่วมกับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) พัฒนาหอฟอกอากาศเพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดฝุ่นพิษ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower นำร่องในโครงการ 101 True Digital Park ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งรวม Tech และ Startup Ecosystem ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดตั้งบริเวณ Family Park หน้าอาคารวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท เพื่อฟอกอากาศและเก็บข้อมูลสภาพอากาศในเชิงลึก และจะนำข้อมูลที่ได้ตลอดทั้งปีไปพัฒนาาต่อยอดทำเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้แก่เมืองอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

“หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด พัฒนาต่อยอดจากระบบดูดฝุ่น PM 2.5 โดยประสานระบบพลังงานไฮบริด คือ การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลมและการปล่อยละอองน้ำเพื่อการดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ทั้งระบบใช้น้ำประมาณ 70 ลิตร ฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีระบบอัจฉริยะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดเพื่อให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจนทำระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ”

คุณไกรพิชิต เมืองวงษ์ ผู้บริหารจากเนสเทค ประเทศไทย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า RISC และ MQDC ร่วมกันสร้างและพัฒนาเครื่องต้นแบบ ‘ฟ้าใส’ เพื่อใช้เป็นต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ซึ่งจะเป็นกลไกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับ MQDC ติดตั้ง “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) ใช้การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด ติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์ โดยในปี 2563 มีแผนที่จะเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี ระดับค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในปริมาณสูง เพื่อฟอกอากาศให้แก่ประชาชน