ซีพี-เมจิ มอบความช่วยเหลือแก่คู่ค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบอัคคีภัย จ.เลย

นายสัตวแพทย์ สุปัญญา บุตรพรหม ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คู่ค้าน้ำนมดิบ จังหวัดเลย จำนวน 2 ราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 63 ที่ผ่านมาประกอบด้วย 1.คุณสุรินทร์ แก้วแสนทิพย์ เสียหาย 280,000 บาท 2.คุณอัมพร แก้วแสนทิพย์ เสียหาย 320,000 บาท โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเเก่เกษตรกรทั้ง 2 ราย รายละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายและให้กำลังใจ จากพันธมิตร ซีพี-เมจิ ที่มีให้กับคู่ค้าเกษตรกรตลอดมา