เปิดมุมมอง ‘คุณศุภชัย เจียรวนนท์’ บนเวทีสัมมนาความยั่งยืนระดับโลก “UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020” กับมุมมองทางธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ทำอย่างไรจึงจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากวิกฤติโควิด-19

UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020
การประชุมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเปิดมุมมอง ‘คุณศุภชัย เจียรวนนท์’ บนเวทีสัมมนาความยั่งยืนระดับโลก “UN Global Compact Virtual Leaders Summit 2020” กับมุมมองทางธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ทำอย่างไรจึงจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากวิกฤติโควิด-19 โดยมีผู้นำองค์กรสหประชาชาติ ผู้นำธุรกิจ ตัวแทนรัฐบาลชาติต่างๆ ภาคสังคม ภาควิชาการ โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ตัวแทนภาคธุรกิจไทย

นายอันโตนิอู กุแตแรช เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า “โควิด-19 ถือเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดที่เราต้องเผชิญร่วมกันตั้งแต่จัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมา” วิกฤติครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่า ในโลกที่เราต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันนี้ทุกประเทศ ทุกธุรกิจและมนุษย์ทุกคน ล้วนแล้วแต่อ่อนแอด้วยกันทั้งสิ้น สุดท้ายจะเห็นว่าไม่มีใครแข็งแกร่งกว่ากันเลย การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมจะช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่การเรียนรู้ และการที่โลกจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยหลังพิธีเปิดมีการพูดคุยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในช่วงฟื้นฟูจากการระบาดของโควิด-19 และ บทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศ

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะนายกสมาคมโกลบอล คอมแพ้ค ประเทศไทย เน้นย้ำเรื่อง การรับมือสถานการณ์โควิด ของภาคเอกชน โดย พูดถึงการส่งอาหารให้กับบคลากรทางการแพทย์ รวมถึงโรงพยาบาลกว่า 90 แห่ง และ ภารกิจการสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยใน 5 สัปดาห์ ในฐานะภาคเอกชน การรักษางานเป็นเรื่องจำเป็น ต้องทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปให้ได้ การเลิกจ้าง จะเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้สังคม และอย่าหยุดการลงทุน และ อย่าเสียความมั่นใจ

เพราะวิกฤตจะผ่านพ้นไป การจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเสียความมั่นใจ ดังนั้น ในภาวะเช่นนี้ ต้องปรับปรุงองค์กร ลดต้นทุน และ บริหารจัดการท่ามกลางภาวะวิกฤต ไม่เสียความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ต้องมีการวางแผนระยะกลาง และ ระยะยาว และ เครือข่าย GCNT ก็เป็นตัวอย่างของความร่วมมือ ของภาคเอกชน และ ร่วมกันสหประชาชาติ ในการบรรลุผลสำเร็จด้านความยั่งยืน