10 เดือน ต่างชาติเข้าไทยแล้ว 22 ล้านคน มาเลย์ครองแชมป์

น.สพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยสะสม 10 เดือนของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-29 ต.ค.66 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 22,064,968 คน โดยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้าไทยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย ตามลำดับ โดยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีจะเพิ่มขึ้น จากมาตรการ Visa Free ของรัฐบาล ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (23-29 ต.ค.66) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมากถึง 505,672 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าการคาดการณ์ โดยมีปัจจัยบวกสำคัญมาจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว และคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์นี้ (30 ต.ค.-5 พ.ย.) จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการเริ่มเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป รวมไปถึงมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa Free) ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดเป้าหมายในปี 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 25-28 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้เข้ากับประเทศมูลค่ารวมกว่า 2.167 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดีย และไต้หวัน ให้สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ โดยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.66 – 10 พ.ค.67 (ระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์และการต่างประเทศในภาพรวม

น.สพ.ชัย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานของรัฐบาลในการกำหนดนโยบาย และการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการ ซึ่งรวมถึงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลสำเร็จจากความทุ่มเทของทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันอำนวยความสะดวก และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์