โครงการ “พี่ใหญ่นะ น้องไหวหรอ” โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์)

ทำเร็วและมีคุณภาพ

โครงการ “พี่ใหญ่นะ น้องไหวหรอ” โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์) โรงงานข้าวโพด ซอย12 อีกหนึ่งผลงานของโครงการพอใจวันเดียว ได้นำเสนอวิธีการปรับปรุงงานจากการทำงานในชีวิตประจำวัน

โดยในการผ่าวัตถุดิบจากถุงจัมโบ้และเทลงในถังอบ วิธีการทำงานเดิมอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยระหว่างทำงาน จึงคิดค้นอุปกรณ์ช่วยในการทำงานทำให้เพิ่มความปลอดภัยขณะเทวัตถุดิบได้ซึ่งการคิดค้นนี้เกิดจากการพัฒนากระบวนการทำงานในชีวิตประจำวันให้มีความปลอดภัย และทำให้การทำงานนั้น “เร็วและมีคุณภาพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมของเครือฯ สู่แนวทางการปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่างๆ สามารถเข้ามาได้ที่ www.3high1low.net #พอใจวันเดียว ได้เลย