โครงการ “ล้างท่อไฟ ง่ายไวเวอร์” โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด

โครงการ “ล้างท่อไฟ ง่ายไวเวอร์” โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด จากเดิมการทำความสะอาดท่อไฟในบอยเลอร์ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาด โดยใช้เวลานานถึง 8 ชั่วโมง และใช้คนงานถึง 4 คน อีกทั้งฝุ่นขี้เถ้ายังตกค้างในท่อ จึงเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน โดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องทำความสะอาดท่อไฟ ทำให้ลดเวลาการทำความสะอาดท่อไฟเหลือเพียง 2 ชั่วโมง/รอบ และใช้คนงานเพียง 1 คน/รอบ ในการทำความสะอาด ทำให้การทำงานทำเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจต้องการร่วมแบ่งปันวิธีการปรับปรุงงานหรือต้องการเข้ามาชมตัวอย่างผลงานโครงการต่าๆ สามารถเข้ามาได้ที่ http://1daysatisfaction.cpgroupsustainability.com/ #พอใจวันเดียว ได้เลย

โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด